Palvelut.

Yritysjärjestelyt ja omistusjärjestelyt

Tarjoamme kattavat palvelut yritysrakenteiden erilaisiin muutostilanteisiin ja omistusjärjestelyihin keskittyen asiakasyrityksiemme pääomarakenteiden optimointiin, liiketoimintojen tehostamistoimiin sekä näiden uudelleenjärjestelyihin.

Osaamisemme mahdollistaa koko yritysjärjestely- ja omistusjärjestelyn läpiviennin tarpeellisine liiketoiminta-, juridiikka-, talous- ja veroselvityksineen. Tuemme asiakastamme näihin liittyvien taloudellisten ja juridisten edellytysten pohjalta, maksimoiden osakkeenomistajien arvoa ja tehostaen asiakkaidemme ydinliiketoimintaa.

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö haastaa minkä tahansa yrityksen. Mikäli yrityksen tulos ei kehity toivotulla tavalla tai kassavarat hupenevat, onnistuneella liiketoiminnan tehostamisella tai uudelleenjärjestelyllä toiminta saadaan vakautettua ja saatettua takaisin kasvu-uralle myöskin saneeraustilanteista.

Rahoitusjärjestelyt

Toimimme asiakkaidemme rahoitusjärjestelyihin erikoistuneena yrityksenä, keskittyen erilaisiin pääomarakenteisiin ja investointien optimointiin liittyviin ratkaisuihin. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusratkaisuja yhteistyössä suurimpien rahoituslaitosten ja valtion rahoitustahojen kanssa. Analysoimme asiakkaidemme pääomarakennetta ja arvioimme eri vaihtoehtoja tilanteeseen sopivimman ratkaisun löytämiseksi.

Arvonmääritykset ja taloudellinen mallinnus

Arvonmääritystä tarvitaan usein yrityksen eri kehitysvaiheissa ja tyypillisesti yrityskaupan tai muun omistus- ja rahoitusjärjestelyn yhteydessä. Arvonmääritys perustuu usein erilaisiin laskentamentelemiin ja taloudelliseen mallinnukseen yrityksen ydinliiketoiminnasta. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään kokonaisvaltaisen käyvän arvon erilaisissa muutostilanteissa.

CFO

CFO-palvelut on joustava ja tehokas ratkaisu talousjohdon ulkoistamiseksi muutosjärjestelyn ajaksi tai jatkuvaluontoisesti. Toimimme asiakkaidemme ulkostettuna talousjohtajana avustaen pieniä yrityksiä keskittymään ydinliiketoimintaansa ja tuoden asiantuntemusta taloudellisesta näkökulmasta.

Veroneuvonta ja yhtiöoikeudelliset asiat

Yrityksen taloudellisen näkökulman lisäksi, liiketoiminnalliset edellytykset perustuvat usein myös verotukseen ja yhtiöoikeudellisiin lähtökohtiin. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa veroneuvontaa ja yhtiöoikeudellista tukea liiketoimintaympäristön eri vaiheissa.

© 2020 All Rights Reserved by Gylling Advisory Oy

Yhteystiedot
  • LinkedIn
  • White Twitter Icon